Quỷ Cổ Nữ

Thông Tin Truyện

Audio Quỷ Cổ Nữ .

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ.

Thể loại: Trinh thám, Truyện Ma .

Giới thiệu.
Người thứ nhất tan xác ,Người thứ hai nát bươm, Người thứ ba rách tươm.Ba người nữa chết cháy…Chuyện xưa không ai thấy,Chuyện nay chẳng ai nghe,Bọ ngựa rình bắt ve Hay đâu sẻ chực sẵn…

nguồn :

blue9x.wordpress.com

Đang tải...