thái cổ thần vương

Thái Cổ Thần Vương Audio

Tác giả:
Chuyên mục:
Tiên Hiệp, Dị Giới, Đang Ra, Huyền Huyễn
Thông Tin Truyện
Rate this post

Thái Cổ Thần Vương Audio
Tác giả:Tịnh Vô Ngấn
Thể loại:Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

kính sỉ
kính nữ

Giới Thiệu Truyện
Đồn rằng trên thiên khung của Cửu Thiên Đại Lục có chín Tinh Hà, vô số Tinh Thần, đều vì Võ Mệnh Tinh Thần.

Người luyện võ đạo có thể kết nối với Tinh Thần, làm Tinh Hồn trong bản thân thức tỉnh, trở thành tu sĩ Võ Mệnh.

Truyền thuyết kể, Võ tu lợi hại nhất Cửu Thiên Đại Lục,
mỗi một lần đột phá cảnh giới lại có thể mở ra một Tinh Môn,
từ đó câu thông với một viên Tinh Thần, cho đến trên Cửu Trọng Thiên,
đều có Võ Mệnh Tinh Thần của mình, hóa thân Thái Cổ Thần Vương thông thiên triệt địa.

Hàng tỉ sinh linh, chư thiên vạn giới, Tần Vấn Thiên cười nhìn Thương Thiên,
hắn muốn làm viên Tinh Thần sáng nhất thiên không kia.

Cảnh giới: Luyện Thể – Luân Mạch – Nguyên Phủ – Thiên Cương(Tôn giả) – Thiên Tượng -…chia Cửu trọng

Thái Cổ Thần Vương Audio

trích đoạn đầu

Cửu Thiên Đại Lục, trên thiên khung có chín Tinh Hà, mỗi một Tinh Hà,
đều do Tinh Thần vô tận đan vào mà thành, chín Tinh Hà này, lại xưng Cửu Trọng Thiên.

Trên Đại Lục Võ đạo vi tôn, nhân loại từ nhỏ thông qua phương thức minh tưởng,
cảm nhận Thiên Địa Nguyên Khí, thổ nạp tu hành, Luyện Khí Dưỡng Thần, tu hành Công pháp, trở thành một Võ tu.

Nhân loại có thể thông qua minh tưởng, cảm ứng được Cửu Thiên Tinh Hà tồn tại, thu nạp lực lượng Tinh Thần, thậm chí, câu thông với một viên Tinh Thần trong đó, ngưng tụ Tinh Hồn, trở thành tu sĩ Võ Mệnh tôn quý.

Thái Cổ Thần Vương Audio

Đang tải...